Oud- en Nieuwfeest Voor dit jaar hebben we gekozen voor het thema 'Hartverwarmend', een 'Harte' feest. Zowel in de dans als in het samenzijn worden we uitgenodigd ons hart te laten spreken. Biodanza biedt ons daarvoor ook mooie dansen welke ons hiertoe stimuleren. Ons hart, niet alleen als fysiek orgaan maar ook als een innerlijke ruimte waarin we gewaar kunnen worden wat er in ons leeft, een innerlijk weten. Luisteren naar ons hart is een mooie weg, van schoonheid, vreugde en liefde voor de schepping. Graag gaan we hiermee het nieuwe jaar tegemoet! Van harte welkom! (ook familie en vrienden die niet bekend zijn met Biodanza zijn welkom)          Lees verder >>>