Biodanza “Biodanza is in de jaren 60 geboren uit een meditatie op het leven, uit het verlangen om te worden herboren uit onze beschadigde gebaren, uit onze lege en steriele structuur van onderdrukking. Zij komt absoluut voort uit heimwee naar liefde”. (Rolando Toro, grondlegger van Biodanza 1924- 2010) Biodanza gebruikt muziek, dans, zang, beweging en ontmoetingssituaties binnen een groep om de oerfunctie van verbondenheid met het leven te stimuleren. Hierdoor wordt een integratieproces in gang gezet om je steeds beter te verbinden met jezelf, de ander en het universum. Het ont-wikkelen van ons affectief vermogen is daarbij een belangrijk onderdeel. Voor meer info zie www.biodanza.nl
Fotoís Fotoís